Kolektīvam

Mental Coach

Komandas koučinga sesijas palīdz veidot uzticību starp komandas locekļiem, kas ļauj viņiem labāk saprast un atbalstīt vienam otru, attīstīt komandas darba prasmes un stiprināt savstarpējo komunikāciju. Koučinga sesijas palīdzēs noteikt kopīgus mērķus un vērtības, kas kalpos par pamatu lēmumiem un komandas darbībām.

Uzdevumi, kurus risinām ar komandām koučinga sesiju laikā:

 • Attīstīt korporatīvās tradīcijas un vienotus darbības principus, kas palīdzēs komandas biedriem saprast, kā jārīkojas kopā;
 • Atrast motivāciju un enerģijas avotus, lai palielinātu komandas produktivitāti;
 • Identificēt darbinieku personīgās intereses un ambīcijas, atrast veidus, kā tās integrēt uzņēmuma kopējā mērķī;
 • Labvēlīga klimata radīšana komandā un labi koordinētas komandas veidošana;
 • Katra dalībnieka potenciāla noteikšana un tā realizācija komandas darba labā;
 • Apzināties, kā personīgie panākumi un sasniegumi veicina visas komandas panākumus;
 • Principu noteikšana atbildības sadalei starp komandas locekļiem;
 • Efektīvas komunikācijas un konfliktu vadības prasmju attīstīšana.
Šāda programma ir piemērota jums, ja:
 • Vēlaties uzlabot savas komandas sniegumu;
 • Vēlaties atrast komandas mijiedarbības algoritmus, kas ir galvenais faktors panākumu gūšanai;
 • Vēlaties noteikt un ieviest efektīvas komunikācijas, sadarbības un koordinācijas stratēģijas.
Kopumā šī metode ir efektīvs līdzeklis komandas snieguma attīstībai un uzlabošanai. Viņš palīdzēs jums izveidot spēcīgu un labi koordinētu komandu, kas var veiksmīgi tikt galā ar jebkuriem uzdevumiem un sasniegt jūsu mērķus.

Labākie rezultāti tiek sasniegti 3-8 cilvēku komandās, kas komandas dalībniekiem dod iespēju aktīvi mijiedarboties. Šī dinamika ļauj efektīvi attīstīt komunikācijas, sadarbības un problēmu risināšanas prasmes komandā, kā arī veicina katra dalībnieka individuālo attīstību. Šādā grupā ir iespējams pievērst uzmanību katram komandas dalībniekam, apzināt viņa stiprās un vājās puses un pēc tam strādāt, lai tās uzlabotu. Katrs dalībnieks var saņemt atsauksmes un padomus no citiem komandas locekļiem, kas palīdz viņiem kļūt kompetentākiem un pārliecinātākiem par savām prasmēm.
Rezultāts

Darbinieku fokusa maiņa uz kopīgiem mērķiem

Uzticība komandai