Vadītājiem

Mental Coach

Veiksmīgs vadītājs strādā saskaņā ar savām vērtībām, bet, lai to izdarītu, viņam tās pašam ir jārealizē.
Viena no galvenajām vadītāja atdevēm ir uzņēmuma rentabilitātes pieaugums, kas ir tiešs rezultāts no resursu ieguldīšanas koučingā.
Vadītājs saņem atdevi no koučingā ieguldītajiem resursiem konkrēta rezultāta veidā – paaugstinot uzņēmuma rentabilitāti.
Lai sasniegtu šo mērķi, veiksmīgs vadītājs spēj vadīt komandu, par pamatu izmantojot savas vērtības un veicināt darbinieku izaugsmi un attīstību.
Lai izprastu savas vērtības, veiksmīgs vadītājs regulāri analizē savas darbības un lēmumus. Viņš izvērtē, vai viņa rīcība atbilst viņa vērtībām un vai tās veicina uzņēmuma rentabilitāti.
Veiksmīgs vadītājs arī iedvesmo savu komandu strādāt saskaņā ar kopīgām vērtībām. Tas rada vidi, kurā darbinieki var attīstīties un izpaust savu potenciālu, vienlaikus ievērojot kopīgās vērtības. Šāda veida vadība veicina ilgtermiņa panākumus un izaugsmi gan vadītājam, gan uzņēmumam.
Jautājumi, kurus vadītājam visbiežāk ir jārisina:
 • Izveidot savu unikālo vadības stilu, lai atrastu iespēju sasniegt jaunu līmeni, izmantojot savu personīgo pieeju vadībai, kas atšķirsies no citiem un palīdzēs efektīvi vadīt savas komandas.
 • Izstrādāt izcilas vadītāja prasmes un spējas, kas veido efektīvu pieeju, lai iedvesmotu un motivētu darbiniekus sarežģītu lēmumu pieņemšanā un pārmaiņu vadībā.
 • Konfliktu vadība un sarežģītu problēmu risināšana, lai attīstītu prasmes efektīvai konfliktu vadībai komandā.
 • Komunikācijas prasmju attīstība, lai veidotu konstruktīvas un produktīvas komunikācijas attiecības uzņēmumā, efektīvi sazinoties ar darbiniekiem un izsakot savas domas un idejas.
 • Stratēģiskā domāšana un plānošanas attīstība, uzlabojot prasmes pieņemt apsvērtus lēmumus, pamatojoties uz datu analīzi un nākotnes tendenču prognozēšanu.
 • Negatīvo emociju pārvaldība un stresa izturības paaugstināšana. Viņi saprot, ka emocijas un stresam var būt negatīva ietekme uz viņu darbu un vēlas iemācīties efektīvi pārvaldīt savas emocijas un būt izturīgiem pret stresu.
 • Atrast iedvesmi stratēģisku un ikdienas uzdevumu risināšanai, lai atrastu iedvesmas avotus, kas palīdzēs viņiem pārvarēt grūtības un sasniegt izvirzītos mērķus.
 • Kreatīvās domāšanas attīstība, kas veicina inovatīvu risinājumu atrašanu un noved pie jauninājumiem un panākumiem biznesā.
 • Meklēt veidus, kā palielināt uzņēmuma ienākumus, efektīvi izmantot resursus, lai optimizētu procesus, vadot izdevumus un maksimāli efektīvi izmantot uzņēmuma resursus.
  Kopumā vadītāji vēršas pie manis ar dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar savu vadītāju prasmju attīstību, komandas darba uzlabošanu un panākumu sasniegšanu biznesā. Es palīdzu viņiem attīstīt nepieciešamās prasmes, atrast risinājumus un iedvesmu, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Iemācīties racionālāk izmantot resursus.
Pirmajā posmā Jūs veidosiet prasmes:
 • Padarot procesus vienkāršus, kontrolējamus, pārredzamus
 • Automatizēt: izveidot skaidru laika ierobežojumu katram darbiniekam konkrētajā darbības situācijas
 • Novērst psiholoģiskos šķēršļus uzņēmējdarbības paplašināšanai
 • Izveidot algoritmus problēmu situāciju risināšanai
 • Apsvērt problēmu situāciju no dažādiem viedokļiem
 • Veidojot elastīgus uzņēmējdarbības modeļus, kas nebaidās no izmaiņām tirgū
 • Izmantot efektīvi visu veidu resursus
 • Apzināt uzņēmuma vājās vietas un  novērst tās, pirms tas rada zaudējumus
 • Atzīt uzņēmuma stiprās puses un investēt tajās, pirms peļņas gūšanas
 • Atrast jaunas peļņas zonas un uzņēmējdarbības attīstības jomas
 • Rezultāts

Pievienojat vērtību savam laikam

Uzņēmuma rentabilitātes pieaugums

Stratēģiskās domāšanas attīstība