Individuālā

Mental Coach

Konkrētie mērķi atsevišķām sesijām tiek noteikti kopā ar klientu!

Ir svarīgi iemācīties baudīt katru soli, katru uzdevumu, kas rodas ceļā uz mērķi. Vietā, lai redzētu problēmas kā šķēršļus, mēs varam uzskatīt tās par interesantiem uzdevumiem, kas palīdz mums attīstīties un augt.

Kad mainām savu attieksmi pret problēmām un sākam tās redzēt kā uzdevumus, mainās arī mūsu emocijas. Stresa un uztraukuma vietā, mēs sākam izjust aizraušanos un interesi par šo uzdevumu risināšanu. Mēs kļūstam gatavāki saskarties ar grūtībām un atrodam spēku un enerģiju sevi nepadot un turpināt virzīties uz priekšu.

Protams, ne visi uzdevumi būs viegli un vienkārši, bet tieši to risināšanas procesā mēs augam un attīstāmies. Mēs mācāmies jaunām prasmēm, atklājam jaunus resursus sevī, paplašinām savas robežas un visvērtīgākais, mēs izjūtam prieku no paša ceļa uz mērķi.

Tāpēc, pārstāsim uzskatīt problēmas par šķēršļiem un sāksim redzēt tajās interesantus uzdevumus. Ļausim sev iemācīties baudīt katru soli ceļā uz nospraustiem mērķiem un nepadoties, pat ja viss nenotiek tā, kā plānots. Jo tieši šis ceļš veido lielāko daļu no mūsu dzīves, un mēs varam padarīt to aizraujošu un pilnu prieka.

Šim nolūkam es palīdzu klientam apgūt vairākus nepieciešamos algoritmus:

Kad mēs spējam kontrolēt savas emocijas un redzēt problēmas vietā uzdevumu, tas ātrāk palīdz veidot plānu risinājumus un to īstenošanu. Šāda pieeja ļauj izmantot savas spējas un laiku konstruktīvām darbībām, nevis apsēsties negatīvā stāvoklī, bezgalīgi pārdomājot situāciju.

Viens no svarīgākiem soļiem ir vēlamā rezultāta formulēšana no uzdevuma, tāpēc to darām tā, lai rezultāts būtu konkrēts, mērāms un ar noteiktiem laika ierobežojumiem. Ja uzdevums ir sarežģīts, to var sadalīt posmos, lai būtu vieglāk sasniedzams.

Tāpēc, lai būtu iespēja efektīvāk sasniegt savu mērķus, svarīgi kontrolēt emocijas, redzēt uzdevumu, nevis problēmu, un formulēt konkrētus, mērāmus un laika ierobežotus mērķus. Tas palīdzēs izmantot laiku un resursus konstruktīviem darbiem un sasniegt vēlamos rezultātus.

Izstrādāt vēlamo uzdevuma rezultātu:

Pamatojoties uz atbildēm, mēs strādājam pie kļūdu labošanas un veidojam plānus nākotnes darbībai. Ja paliekam uzvarā un rezultāts pārsniedz ieguldītos pūliņus un laiku, tad analizējam, kādas metodes un pieejas palīdzēja sasniegt veiksmi, un cenšamies rezultātus stiprināt nākotnē. Ja rezultāts neatbilst cerībām, tad meklējam iemeslus un analizējam, kādas metodes un pieejas nestrādāja, lai izvairītos no to atkārtošanās nākotnē.

Var meklēt jaunas metodes un pieejas, kas ļaus sasniegt vēl augstākus rezultātus. Tas var ietvert jaunu ideju meklēšanu, jaunu tehnoloģiju izmantošanu vai inovatīvu pieeju pielietošanu.

Kopumā rezultātu novērtēšana un analīze palīdz mums uzlabot mūsu darbību un sasniegt arvien augstākus rezultātus. Tas ļauj mums mācīties no savām kļūdām, veidot efektīvus plānus nākotnei un pastāvīgi pilnveidoties.

Visi šie soļi kopā palīdzēs jums izkļūt no emocionālās izdegšanas stāvokļa un sasniegt harmoniju un panākumus dzīvē:

  • Lai izkļūtu no emocionālās izdegšanas stāvokļa, ir nepieciešams noteikt savas patiesās vajadzības un potenciālu. Tas palīdzēs jums saprast, kas jums patiešām ir svarīgs un kas var kļūt par laimes un apmierinātības avotu.
  • Pēc tam, kad jūs esat noteikuši savas vajadzības, nākamais solis būs motivācijas un enerģijas avotu meklēšana. Motivācija palīdzēs jums saglabāt interesi un entuziasmu sasniegt savus mērķus, bet enerģijas avoti atbalstīs jūs grūtajos brīžos.
  • Nākamais solis būs jūsu vajadzību salīdzināšana ar pašreizējo situāciju. Tas ļaus jums saprast, cik labi jūsu vajadzības tiek apmierinātas pašreizējā brīdī un kas jāmaina, lai sasniegtu harmoniju.
  • Arī pašreizējo iespēju novērtēšana ir svarīgs solis. Tas palīdzēs jums saprast, kādi resursi un iespējas jums ir, lai īstenotu savas patiesās vajadzības.
  • Pēc tam būs nepieciešams izveidot pakāpenisku plānu, lai īstenotu savas patiesās vajadzības. Tas palīdzēs jums strukturēt savus darbības un virzīties pretī saviem mērķiem.
  • Emociju vadība un pozitīvas attieksmes saglabāšana ir arī svarīgi aspekti. Tas palīdzēs jums pārvarēt grūtības un saglabāt optimistisku attieksmi pret dzīvi.
  • Lai sāktu domāt radoši, ir svarīgi attīstīt savu radošumu un meklēt jaunus problēmu risināšanas veidus. Tas palīdzēs jums atrast nestandarta risinājumus un sasniegt lielus rezultātus.
  • Arī kaitīgu ieradumu aizstāšana ar noderīgiem veicinās jūsu attīstību un izaugsmi. Atbrīvošanās no kaitīgiem ieradumiem palīdzēs jums uzlabot savu veselību un paaugstināt dzīves kvalitāti.

Un visbeidzot, personiskās produktivitātes paaugstināšanās būs visu iepriekš minēto soļu rezultāts. Laika organizācijas uzlabošana, plānošanas un prioritāšu noteikšanas prasmju attīstīšana palīdzēs jums sasniegt lielus rezultātus un būt efektīvākiem visās dzīves jomās.


Rezultāts

Jūs uzlabojat savas dzīves kvalitāti

Jūs pievienojat vērtību savam laikam

Jūs uzlabojat savu personisko produktivitāti